Wierzyca

Wierzyca zaczyna się w miejscowości Wielki Klincz 146,0 km od w Gniewie do Rzeki Wisły. Spadek na szlaku wynosi przeciętnie 1 promil. Szlak można przebyć przepłynąć w ciągu 7 dni

146,0
Wielki Klincz , most drogowy, można wodować kajaki na prawym brzegu powyżej mostu przy progu dawnego młyna, możliwy biwak w miejscu wodowania. Pod mostem kamieniste płytkie bystrze Rzeka szerokości 2-3 m o żwawym nurcie , na brzegach olchy , gałęzie nisko nad wodą. Wokół łąki. Do jeziora Wierzysko 2 godz. Przeszkoda metalowa rura pod mostem nad wodą – przeciąganie kajaka.

144,5
Most kolejowy . Około kilometra dalej niski mostek betonowy. W lesie poniżej możliwość biwakowania na przyleśnych łąkach.

142,0
Most kolejowy i betonowy mostek drogowy, pod nimi długie płytkie kamieniste bystrze- holowanie kajaka (zależy od stanu wody)

141,0
Ujście do jeziora Wierzysko, zarośnięte trzciną. W pobliżu północnego brzegu jeziora miasto Kościerzyna.

140,0
Wypływ uregulowanej rzeki z jeziora. Nurt nie znaczny. Most wśród lasu. Po wypłynięciu z lasu kolejne dwa mostki , most kolejowy i most drogowy.

134,1
Ujście rzeki do jeziora Zagnanie. Na lewym brzegu miejscowość Wielki Podleś z ceglaną wieżą kościoła. Na cyplu możliwość biwakowania. Płynąć wzdłuż prawego brzegu.

133,0
Wypływ rzeki z jeziora w trzcinach. Most drogowy w Stawiskach, za kolejnym mostem jaz. Musimy spławiać kajaki – najbezpieczniej prawą odnogą. W pobliżu sklep. na tym odcinku trzy mostki.

127,5
Nowa Kiszewa, most drogowy, tartak. Przenoska 50m – lądować z prawej strony zbiornika, przenosimy przez most na lewo i powinniśmy wodować z lewej strony. Obok sklep (piwo). Kolejny most, pod nim bystrze. Szybki leśny odcinek; zwalone drzewa, ostre zakręty , głazy. Po wypłynięciu z lasu rzeka uspokaja się.

124,0
Nowy Bukowiec, dwa mosty.

121,2
Stary Bukowiec, dawny młyn. Przenoska 50 m : lądujem między jazami na wyspie- przy brzegu drewniane pale wodujemy na prawej odnodze. W pobliżu sklep. Malowniczy leśny odcinek . Woda przezroczysta , dno piaszczyste. Niski mostek.

118,5
Z prawej strony ujście dopływu z jez. Przywłoczno – do jeziora około 700 m pod prąd strugą o zielonkawej wodzie

118,0
Ruda, gospodarstwo rybne na terenie dawnego młyna. Przenoska ok.. 120 m: wysiadamy na kładkę przy budynku, przenosimy przez drogę, lewą stroną wzdłuż budynków i dalej na wprost przez drzewa i łąkę nad rzekę.

116,4
Bartoszylas, most

115,6
Z prawej strony ujście strugi z jez. Krąg , długości około 300 m. Dwa niskie mostki. Rzeka płynie wśród łąk. Z lewej strony szeroki nasyp nie wybudowanej lini kolejowej.

111,0
Stara Kiszewa, most drogowy. Sklepy. Prąd szybki, kamienne bystrza.

109,0
Zamek Kiszewski, most, jazy, mała elektrownia wodna. Przenoska 130m do połączenia odnóg, na połączeniu możliwy biwak. Odcinek o bystrym nurcie.

107,0
Z lewej strony ujście Małej Wierzycy- zwanej też Kaczynką (szlak kajakowy dostępny od jeziora Gatno-21 km)

105,5
Bożepole Szlacheckie, most. Odcinek leśny, na brzegach las, leszczyny. Kładka.

102,5
Górne Maliki, most.

101,6
Z prawej strony dopływ z jezior Czyżon, Wielki i Struga,do jeziora Czyżon 500m.

101,3
Dolne Maliki, most. Rzeka meandruje wśród łąk i oddalonych od niej, porastających zbocza doliny lasów. Piękny, odludny odcinek.

Pogódki, most drogowy. Sklepy, niska kładka.

94,0
Most na drodze z Pogódek do wsi Jaroszewy.

85,6
Ujście rzeki Wiertcisy z lewej strony ( szlak kajakowe od wsi Lubieszyn – 25 km). Most drogowy. Za nim z\ lewej strony możliwy biwak. Rzeka przyspiesza, pojawiają się zwalone drzewa i głazy w korycie.

81,6
Czarnocińskie Piece, elektrownia wodna. Przenoska prawą stroną 80 m – przybijamy do betonowego nabrzeża zbiornika. Możliwy biwak po uzgodnieniu z obsługą elektrowni, wiadukt nieczynnej linii kolejowej , most drogowe w miejscowości Zapowidnik. Bystrze, zwalone drzewa. Odcinek ten pokonujemy w około 3-4 godz.

77,0
Bączek, most drogowy.

Kręgski Młyn, most drogowy. Z prawej strony ładna łączka- możliwość biwakowania po uzgodnieniu z właścicielem terenu. Po około kilometrze most kolejowy.

65,5
Most kolejowy. Budowana jest przy nim zapora elektrowni, która spiętrzy wody Wierzycy. Pod mostem bystrze. Z prawej strony ujście rzeki Piesnicy (szlak kajakowy 17 km od jeziora Niedackiego- przy wysokim stanie wody)

62,5
Pierwszy most drogowy w Starogardzie.Gd. dalej przy mostku w parku stanica wodna ZHP.

61,2
Starogard Gd. – most drogowy w centrum miasta – rozwidlenie dróg, w prawo odchodzi kanał do elektrowni – przenoska około 80 m. Wodować przed jazami z lewej strony przy betonowym nabrzeżu , przenieść przez szosę na drugą stronę nad rzekę. Do połączenia odnóg kamieniste mielizny. Most drogowy. Przed połączeniem odnóg niewysoki próg – spławiamy kajaki lub ostrożnie spływamy.

60,0
Most kolejowy. Rzeka zanieczyszczona aż do Owidza.

56,0
Owidz, most drewniany. Kilkaset metrów dalej elektrownia w Owidzkim Młynie. Przenoska prawą stroną przez teren zakładu po uzgodnieniu z obsługą otwarcia bramy wejściowej. Wodowanie niewygodne z betonowego nabrzeża za budynkiem elektrowni. Malowniczy i nieco trudny kawałek. Aż do Kolinckiego Młyna prąd szybki, w nurcie pnie drzew, krzaki wierzb nisko nad wodą. Brzegi muliste, zadrzewione.

51,0

Barchnowy , most drewniany.

43,0
Kolincki Młyn, elektrownia wodna na końcu sporego stawu. Przenoska prawą stroną przy jazach stromo w dół około 50 m. Wodowanie niewygodne z kamienistego, zachwaszczonego nabrzeża. Przed połączeniem z kanałem elektrowni betonowy stopień wodny- spuszczanie kajaków. Za połączeniem odnóg most drogowy. Bystrza zwalone drzewa. Na prawym brzegu niewidoczna z rzeki wieś Klonówka.

40,5
Most drogowy, za nim spad wody po dawnym spiętrzeniu młyńskim – można spływać. W dalszy ciągu sporo zwalonych drzew, nurt bystry.

35,5
Rajkowski Młyn, most drogowy. Dalej dwa mostki drewniane, pierwszy mocno zniszczony. Za drugim drewnianym mostkiem miejsce na biwak. Wierzby zarastają znaczną część nurtu.

33,0
Ujście rzeki Wergemucy z prawej strony, dalej do Pelplina brak poważniejszych przeszkód . rzeka płynie wśród łąk.

30,0
Dębina, zniszczony most. Około 1,5 km przed Pelplinem przy lewym brzegu duży głaz (Diabelski Kamień). Dalej most drewniany na początku miasteczka.

25,5
Pelplin, jaz , przenoska prawym brzegiem około 20 m. Za zastawkami płytko, holowanie kajaków. Most drogowy. Następnie znowu dwa, za drugim bystrze.

24,0
Most kolejowy , pod nim bystrze. Na prawym brzegu wieś Rożental.

16,7
Stocki Młyn, elektrownia wodna. Z prawej wieś Kulice. Przenoska prawą stroną przez drogę i stromo w dół obok jazów. Holowanie kajaków po rumowisku, mało wody aż do połączenia z kanałem z elektrowni. Obfite zadrzewienie przybrzeżne, mało przeszkód.

10,5
Ujście rzeczki Janki z prawej strony.

9,0
Brody, most drogowy

5,0
Most kolejowy, kilkaset metrów za nim elektrownia w Brockich Młynach. Przenoska prawą stroną przez drogę około 60 m

1,2
Gniew, most drogowy. Pod nim bystrze. Kilkaset metrów dalej drewniany most.

0,0
Ujście Wierzycy do Wisły.